Gestionam continguts

Mantenim actives les teves xarxes

La presència de qualsevol negoci, entitat o organització a les xarxes socials és imprescindible. Però crear contingut de qualitat i publicar-lo periòdicament a totes les plataformes pot ésser feixuc. Tant ésser-hi present com la constància a l’hora de proporcionar informació són fonamentals.
Delegar la gestió de les xarxes en nosaltres et permetrà centrar-te en la teva empresa.
Nosaltres ens ocupam de la resta.

Assesorament

Analitzam com han funcionat les teves xarxes, quin públic et segueix i si és el que tu cerques per tal de fidelitzar la teva marca. Et recomanem a quines xarxes és imprescindible tenir-hi presència segons el teu sector i el teu públic objectiu.

Creació de continguts

Ens endinsam al teu sector i a la teva competència. Estudiam i interioritzam els valors i la filosofia de la teva marca per tal de crear publicacions a xarxes socials i a blogs, que transmetin tot allò que és la teva marca.

Publicació i seguiment

Estam preparats per crear la millor estratègia de publicació. Sempre contrastant les mètriques, trobarem la fórmula que millor s'adapti a la teva marca. Nosaltres averiguam quin és ell millor moment per publicar contingut per tu.

Ens esforçam per potenciar el teu projecte

COM TREBALLAM

Quin temps dedicam a cada fase de la creació de continguts

1 %
Dissenyar estratègia
1 %
Crear continguts
1 %
Validar i orientar

conéixer el teu projecte

Per poder elaborar la millor estratègia, necessitam saber detalladament com és el teu projecte. Hem de ser capaços a de ficar-nos a la teva pell i la del projecte per tal de preparar continguts que parlin com tú. Per això no escatimarem temps en coneixe't en aquesta fase.

Estudi de presència online

És important analitzar quina presència online tens actualment i com pot millorar. Ets present a les xarxes socials on realment és el teu públic objectiu? Quin tipus de publicacions fas? Aquestes preguntes són exemples que ens ajudaran a elaborar una estratègia que funcioni adequadament.

Gestió de continguts

Creació de contingut

Quan sabem l’estratègia a seguir, anam elaborant el contingut i publicant segons un calendari definit prèviament. Han d’ésser textos, però també imatges il·lustratives i representatives del teu projecte. Si és necessari, els retocam per tal que s’ajustin als objectius i a la filosofia de la marca, formant un tot coherent.

Mesurar i validar

S'han de mesurar resultats i validar si l'estratègia planificada ha obtingut el resultat esperat. Per saber si una estratègia de continguts ha funcionat el millor és desenvolupar-la durant un temps relativament llarg. D'aquesta forma, podrem observar tendències, canviar allò que no ha funcionat i potenciar aquelles accions que han donat bons resultats.

ilustracionsMiriadaRecurso 3
El nostre portfoli de feines va creixent... Aquí et presentam una petita mostra.

Altres serveis que pots necessitar

Disseny i desenvolupament d'Apps

Disseny i desenvolupament de Webs

Disseny gràfic i branding